Lees het Rapport Verraad aan het Recht.

 

††††† In dit rapport wordt aan de hand van het Roemeense voorbeeld besproken, dat integratie van OekraÔne en MoldaviŽ in de Europese Unie onmogelijk is indien de juridische fundamenten voor de Europese Integratie n.a.v. het etnische Echec van JoegoslaviŽ niet worden gerespecteerd

Opinie Best wel Ernstig als Russen geen Russisch meer mogen spreken

 

†††††† De stichting wijst in dit opinie artikel van 14 april 2014 op het onopgeloste taalconflict in de regio en wijst op het belang van het naleven van het Verdrag van Straatsburg en het Europese Charta van regionale talen.

Lees het Rapport Gebroken Beloften

 

††††† In dit rapport dat in 2012 verscheen, wordt er gewaarschuwd dat lidstaat Roemenie, zich niet aan de taalrechten houdt. Dit rapport is in 2012 verschenen en in de Nederlandse pers besproken. Kortom al in 2012 waarschuwde de stichting voor het uitbreiden van de Europese Unie en adviseerde de stichting om Roemenie niet toe te laten tot de Schengen zone.

Opinie Artikel Niet Rusland ook Roemenie stookt Onrust.

 

†††††† In de media wordt het beeld geschetst dat alleen Rusland onrust zou stoken in OekraÔne en MoldaviŽ. Dit is onjuist. Zowel in MoldaviŽ als in OekraÔne leven en grote taalminderheden. Roemenie wil het Russischtalige TranssnistriŽ annexeren zonder waarborgen te geven voor de taalrechten van de Russischtalige bevolking, terwijl ze het zelf niet zo nauw neemt met de taalwetten.†

Opinie Toetreding Roemenie Tast Nederlandse Rechtsorde aan

 

†††††† In dit artikel waarschuwt de stichting voor het feit dat Roemenie etnische Russen discrimineert, door alleen aan die MoldaviŽrs een paspoort te geven die zich etnisch Roemeens verklaren. Dit levert een situatie op die onverenigbaar is met de Nederlandse rechtsorde.( Discriminatie )

Bezoek de Website van de stichting European Language Rights.

 

†††††† Lees al onze publicaties, Sinds 2007† brengen we het onopgeloste probleem van de autonome taalminderheden onder de aandacht van de Nederlandse pers. In West-Europa zijn deze zaken geregeld, echter de nieuwe Europese lidstaten hebben moeite om zich aan de West-Europese standaarden te conformeren.